Energetické audity

Zpracováváme energetické audity budov podle zákona o hospodaření energií a dalších souvisejících vyhlášek a předpisů. Energetický audit slouží mimo jiné i jako podklad pro podání žádostí o dotace v rámci státních programů na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. 

Cílem energetického auditu je odborné a nezávislé poradenství pro vlastníky budov o tom, co je na budovách možné zlepšit, jaká je obvyklá cena navrhovaných opatření, jaká je ekonomická návratnost investic apod. Energetickým auditem získají všechny informace pro kvalifikované rozhodnutí o případných investicích v oblasti snižování energetické náročnosti. 


sac Louis Vuitton pas cher chine

Znalecká činnost

Činnost soudního znalce v oboru tepelně technických vlastností konstrukcí a budov.

Termovizní měření

Diagnostika budov pomocí termovizní kamery.

Technický audit staveb

Technický audit, inspekce a revize kvality budov a provedení staveb.

Technický dozor

Výkon funkce technického dozoru a odborného technického vedení realizace staveb.

STOPTERM s. r. o.
Plamínkové 1564/5
140 00 Praha 4

Zobrazit na Google maps

Stopterm - energetické hodnocení budov


Pomáháme