Termovizní měření

Účelem měření staveb pomocí termovize je kontrola homogenity obvodového pláště budov (stěnové konstrukce, střecha, okna apod.) a zjištění výskytu případných tepelných mostů.

Toto měření bezpečně prokáže veškeré nežádoucí úniky tepla, zjistí nedostatky v provedení tepelných izolací budov a určí příčiny i případného zatékání srážkové vody do stavebních konstrukcí objektů.

sac Louis Vuitton pas cher chine

Znalecká činnost

Činnost soudního znalce v oboru tepelně technických vlastností konstrukcí a budov.

Termovizní měření

Diagnostika budov pomocí termovizní kamery.

Technický audit staveb

Technický audit, inspekce a revize kvality budov a provedení staveb.

Technický dozor

Výkon funkce technického dozoru a odborného technického vedení realizace staveb.

STOPTERM s. r. o.
Plamínkové 1564/5
140 00 Praha 4

Zobrazit na Google maps

Stopterm - energetické hodnocení budov


Pomáháme