M-EKIS

V rámci poradenského střediska M-EKIS nabízíme tzv. dotační asistenci a dále pak zpracování bezplatných studií „návrhu energeticky úsporných opatření“ ( NEO ), tedy možností získání dotace z programu Nová zelená úsporám pro bytové a rodinné domy. Studie NEO obsahuje zejména tyto informace:  

  • Identifikace budovy.
  • Základní zhodnocení renovačního potenciálu budovy.
  • Návrh úsporných opatření reflektující stav budovy a zohledňující potřeby klienta.
  • Indikativní odhad nákladů spojených s realizací návrhových opatření.
  • Dostupné dotační příležitosti.
  • Komentáře a návrhy dalšího postupu.

Jedná se o program Ministerstva průmyslu a obchodu ( MPO ), které podporuje a financuje toto poradenství pro vlastníky rodinných a bytových domů, prostřednictvím garantovaných odborníků, tzv. středisek EKIS a M-EKIS, jejichž jsme součástí. Pro vlastníky budov je to tedy služba zcela zdarma. Další informace případně najdete na stránkách MPO: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS

Dále pak poskytujeme energetickou osvětu a dotační poradenství v rámci Národního programu Životní prostředí, který vypisuje Ministerstvo životního prostředí ( MŽP ), v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light.


sac Louis Vuitton pas cher chine

Znalecká činnost

Činnost soudního znalce v oboru tepelně technických vlastností konstrukcí a budov.

Termovizní měření

Diagnostika budov pomocí termovizní kamery.

Technický audit staveb

Technický audit, inspekce a revize kvality budov a provedení staveb.

Technický dozor

Výkon funkce technického dozoru a odborného technického vedení realizace staveb.

STOPTERM s. r. o.
Plamínkové 1564/5
140 00 Praha 4

Zobrazit na Google maps

Stopterm - energetické hodnocení budov


Pomáháme