Technický dozor

Výkon funkce technického dozoru a odborného technického vedení realizace staveb.

Výkon technického dozoru spočívá v seznámení se s realizačním záměrem investora, spolupráci při výběrovém řízení, při uzavírání smlouvy o dílo, v průběžné kontrole kvality prováděných prací a dodržování předepsaných technologických předpisů, účasti na kontrolních dnech stavby a dalších jednáních ve věci stavby, kontrole dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu, účasti na předávacím řízení dokončené stavby a na kolaudačním řízení, kontrole kvality stavebního díla v záruční době apod.

sac Louis Vuitton pas cher chine

Znalecká činnost

Činnost soudního znalce v oboru tepelně technických vlastností konstrukcí a budov.

Termovizní měření

Diagnostika budov pomocí termovizní kamery.

Technický audit staveb

Technický audit, inspekce a revize kvality budov a provedení staveb.

Technický dozor

Výkon funkce technického dozoru a odborného technického vedení realizace staveb.

STOPTERM s. r. o.
Plamínkové 1564/5
140 00 Praha 4

Zobrazit na Google maps

Stopterm - energetické hodnocení budov


Pomáháme