Průkazy energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budovy je souhrnným dokladem o parametrech budov z hlediska spotřeby energií. Je jednoduchým vodítkem pro stavebníky, investory i nájemníky staveb či jejich částí. Poskytuje snadné porovnání kvality objektů z energetického hlediska.


Mimo informací o celkové energetické náročnosti staveb poskytuje průkaz energetické náročnosti budovy i informace o dodržení obecných technických požadavků na výstavbu v oblasti úspory energie a ochrany tepla (součinitel prostupu tepla, bilance difúze a kondenzace vodní páry, kvalita řešení detailů ve vztahu k povrchové teplotě, lineárnímu činiteli prostupu tepla a teplotnímu faktoru, tepelná stabilita místností v letním i zimním období atd.).

     


sac Louis Vuitton pas cher chine

Znalecká činnost

Činnost soudního znalce v oboru tepelně technických vlastností konstrukcí a budov.

Termovizní měření

Diagnostika budov pomocí termovizní kamery.

Technický audit staveb

Technický audit, inspekce a revize kvality budov a provedení staveb.

Technický dozor

Výkon funkce technického dozoru a odborného technického vedení realizace staveb.

STOPTERM s. r. o.
Plamínkové 1564/5
140 00 Praha 4

Zobrazit na Google maps

Stopterm - energetické hodnocení budov


Pomáháme